Diensten


Medische Rapportage; snel, onafhankelijk en compleet
Bewegingszorg, Plastische Chirurgie, Brandwonden, Traumatologie, Hand en Pols, Orthopedie en Revalidatie.

Welke rapportages verzorgen wij:

 • WA Wettelijke Aansprakelijkheid
 • MBA Medische Beroepsaansprakelijkheid
 • OV Ongevallen Verzekering
 • AOV Arbeidsongeschiktheid Verzekering
 • KGO maatwerk; Kort Geneeskundig Onderzoek
 • Sport medisch advies voor topsporters
 • RTW Return to work advies

Expertises binnen 2 maanden
Rapportage binnen 6- 9 weken
uniforme rapportages opgesteld volgens de richtlijnen NVMSR

Radiologie en diagnostiek

 • MRI
 • CT
 • Doorlichting
 • ECHO
 • Botscan
Wij zijn blij met de samenwerking met onze buren op het park Berg en Bosch in Bilthoven die beschikken over de beste apparatuur van Siemens Healthineers
E-link software voor nauwkeurig kracht en functie testen

Wireless en nauwkeurig wordt de range of motion en knijpkracht berekend.

Quick DASH

De vragenlijst ‘Disabilities of arm, shoulder and hand (QuickDASH). De QuickDASH is een variatie op de DASH welke pijn en de functie van het gebruik van de handen van een patiënt weergeeft in een schaal van 0-100 (0= goed, 100=slecht). Voor meer informatie zie het artikel over de Nederlandse validatie van de DASH. (Veehof MM, Sleegers EJA, van Veldhoven NHM, Schuurman AH, van Meeteren NLU. Psychometric qualities of the Dutch language version of the Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand Questionnaire (DASH-DLV) J Hand Ther. 2002;15:347–354

Uitleg over de berekening

Rapid Exchange Test (RET)

De RET is gebaseerd op het feit dat het moeizaam is om de grip kracht bewust, consequent hetzelfde te knijpen en daardoor minder makkelijk te beïnvloeden is. De patiënt wordt gevraagd om afwisselend met links en rechts in de dynamometer te knijpen, zo snel mogelijk. De knijpkracht wordt beïnvloed door een drietal factoren;  de hand-wissel ratio, het aantal knijpmomenten tijdens de test en de referentietest waarbij de statische knijpkracht wordt vergeleken. 

Wanneer deze test met een volledige inzet wordt uitgevoerd, is de RET/statische knijpkracht ratio gemiddeld 85%. Bij het veinzen van een verminderde kracht is dit verschil kleiner dan 24% of betekent dit in sommige gevallen dat er een hogere RET kracht wordt gemeten dan bij de statische kracht werd getest. Bij een maximale knijpkracht (piek) bij de RET test welke >34% hoger is dan de statische knijpkracht kan ook worden aangenomen dat er sprake is van een neiging tot onderprestatie.

Hildreth D, Breidenbach W, Lister G, Hodges A. ‘Detection of submaximal effort by use of the rapid exchange grip’. The Journal of Hand Surgery 1989; 14A (4) :742-745.

Ghori  AK;  Chung  KC. A decision-analysis model to diagnose feigned hand weakness. J Hand Surg Am.  2007;32:1638-43.

Matheson, L., Bohr, P., & Hart, D. (1998). Use of maximum voluntary effort grip 

strength testing to identify symptom magnification syndrome in persons with low back pain. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 10, 125–135.

Shechtman, C Taylor, The use of the rapid exchange grip test in detecting sincerity of effort, part II: validity of the test, J Hand Ther, 13 (2000), pp. 203–210

Semmes Weinstein (SW) mono-filamenten test;

Wij maken sinds 2008 gebruik van de SW test voor het objectiveren van gevoelsverlies. Deze test is nauwkeuriger dan de voorheen gebruikelijke 2-puntsdiscriminatie test. De SW test is vanaf editie 6 van de AMA guide de voorkeurstest geworden voor vaststellen van gevoelsverlies. De SW test is een soort van handmatige aesthesiometer. Het maakt gebruik van nylon monofilamenten met variabele diameters. Er is een bepaalde kracht nodig om de nylon staaf te laten doorbuigen. De filamenten hebben allen ongeveer de zelfde lengte en hebben een vaste variabele diameter. De maat voor sensibiliteit wordt aangegeven door de minimale diameter filament die door betrokkenen wordt waargenomen. De hand of vinger kan dan vertaald ofwel in kaart gebracht worden voor de kracht die wordt waargenomen, en dus op die manier iets kan zeggen over de sensibiliteit van de hand of vinger. De test is simpel voor de patiënt, makkelijk in uitvoering en interpretatie en heeft een goede reproduceerbaarheid. De SW test is gevoelig voor het testen van de oppervlakkige en diepe tastzin en is op een eerder tijdstip sensitiever voor het testen van terugkerende sensibiliteit na een zenuwprobleem dan de 2-puntsdiscriminatie test. Voor de criteria verwijzen wij naar tabel 15-13, p 424.

CISS vragenlijst voor koude intolerantie

De CISS (Cold Intolerance Symptom Severity) vragenlijst is ontwikkeld om de ernst van een koude intolerantie en de impact op het dagelijks leven in te schatten. Deze screenende vragenlijst bestaat uit 6 vragen waarvan de eerste vraag inzicht geeft in het patroon van de koude intolerantie maar niet bijdraagt aan de totaalscore. De overige vragen geven inzicht in de duur, frequentie, ernst en impact op de dagelijkse activiteiten. 

Bij een score van 30 punten of hoger kan er mogelijk sprake zijn van een pathologische koude intolerantie.

Irwin MS, Gilbert SE, Terenghi G, Smith RW, Green CJ. Cold intolerance following peripheral nerve injury. Natural history and factors predicting severity of symptoms. J Hand Surg [Br] 1997; 22(3):308-16.

Ruijs AC, Jaquet JB, Daanen HA, Hovius SE: Cold intolerance of the hand measured by the CISS questionnaire in a normative study population. J Hand Surg [Br] 31:533-536, 2006

Nijhuis TH, Smits ES, Jaquet JB, Van Oosterom FJ, Selles RW, Hovius SE: Prevalence and severity of cold intolerance in patients after hand fracture. J Hand Surg Eur Vol 35:306-311, 2010

 MRI / CT / Botscan, Alleen na overleg en indien van toegevoegde waarde zullen wij aanvullende beeldvorming door middels van scans verrichten. Alle conventionele Rontgen kan in onze centra of affiliatie adressen plaatsvinden.