Informatie voor Cliënten


Het onderzoek

Uw verzekeringsarts, medisch adviseur of advocaat verwijst u voor een onderzoek naar één van onze artsen. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen wij uw (medische)gegevens van uw verwijzer. Hiervoor heeft u de verwijzer een machtiging gegeven.

Wat is het doel van de medische expertise?

Het medisch onderzoek door de chirurg heeft als doel om een onafhankelijk rapport op te leveren met exacte informatie over de gevolgen van het letsel, ongeluk of medische fout. De chirurg is door één of vaker beide partijen benoemd om de schade te documenteren en de gevolgen voor het dagelijks leven, sporten, hobbies en werk in kaart te brengen. Bij een duidelijk rapport kunnen de partijen (verzekeraar en letselschade advocaat) het sneller eens worden. Daardoor kan u zaak wellicht afgesloten worden.

De uitnodiging

De casemanager neemt telefonisch contact met u op voor het plannen van de afspraak. Mocht dit niet lukken, dan ontvangt u per mail een uitnodiging met een voorgestelde datum voor het onderzoek.

De afspraakbevestiging

De afspraakbevestiging sturen wij u per mail. Daarbij ontvangt u ook een routebeschrijving en een verwijzing naar een aantal vragenlijsten. Mochten we correspondentie of aanvullende onderzoeken missen, dan vragen wij u om een machtiging te ondertekenen, zodat wij de ontbrekende stukken kunnen opvragen.

Vragenlijsten

Om een goed beeld te krijgen van uw situatie en huidige klachten, verzoeken wij u wellicht om een aantal korte online vragenlijsten in te vullen. Bij een medische expertise wordt u uitgebreid onderzocht door een onafhankelijk medisch specialist. De specialist neemt ruim de tijd om uw medische klacht te onderzoeken en om uw dossier en uw vragenlijsten te bespreken. Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Medische expertise met berekening invaliditeit

Bij de onderzoeken voor Wettelijke Aansprakelijkheid, Ongevallen Verzekering en Medische Beroepsaansprakelijkheid meten we ook nauwkeurig de functies van het letsel. Zo kunnen we het invaliditeitspercentage berekenen. Dit percentage wordt afgeleid uit een internationaal standaard boek en stelt verzekeraars in staat om tot verdere afhandeling over te gaan. Deze berekening wordt verwerkt in het expertise rapport.

Wat gebeurt er met de uitslag van de medische expertise?

De specialist beoordeelt uw medische klachten en legt zijn bevindingen vast in een rapport. Afhankelijk van de afspraken met uw medisch adviseur/advocaat zal dit rapport ter inzage of ter goedkeuring aan u worden voorgelegd. Het rapport wordt opgestuurd naar uw verwijzer en indien nodig ook naar de adviseur van de wederpartij. Het opstellen van het rapport duurt ongeveer 4 tot 6 weken.

Dit zijn uw rechten

 1. Inzage- en correctierecht

Het inzage- en correctierecht is altijd van toepassing. U krijgt het rapport ter inzage en kunt correcties aanbrengen van (uitsluitend) feitelijke gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats. Het is een onafhankelijk rapport, dus andere wijzigingen kunnen of mogen niet verwerkt worden.

 1. Blokkeringsrecht

Na inzage van het complete conceptrapport kunt u gebruikmaken van het blokkeringsrecht.
Het blokkeringsrecht geeft u het recht om de uitslag van een (medisch) onderzoek niet door anderen te laten inzien. Hiermee kunt u voorkomen dat anderen kennisnemen van dit onderzoek en blokkeert u dus de inzage in het rapport door anderen.

De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gebracht en zorgt voor het verdere vervolg van de procedure.
U wordt verzocht binnen twee weken aan de medisch specialist schriftelijk te laten weten of u gebruik wilt maken van dit blokkeringsrecht en ook welke eventuele correcties er in het verslag van het vraaggesprek moeten worden aangebracht. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen in andere onderdelen van de rapportage te verlangen.

Het blokkeringsrecht is van toepassing bij aansprakelijkheidszaken (WA, werkgeversaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid) en bij rapportages die door de medisch adviseur van een advocaat of letselschadebureau worden aangevraagd.

Het blokkeringsrecht is niet van toepassing bij onderzoeken die aangevraagd worden door de medisch adviseur van een verzekeraar waar u een arbeidsongeschiktheidsverzekering of (collectieve) ongevallenverzekering hebt afgesloten. Deze verzekeringen zijn vrijwillig aangegaan en daarmee wordt de verzekeraar het recht verleend onderzoek te (laten) verrichten naar klachten en afwijkingen die een grond zouden kunnen vormen voor een eventuele uitkering op basis van die verzekering.

Hoe bereidt u zich voor?

 • U ontvangt van ons de afspraakbevestiging per mail. Lees deze brief zorgvuldig door. Hierin staat de tijd en locatie vermeld waar u verwacht wordt.
 • Vul minimaal vijf dagen voor het onderzoek de digitale vragenlijsten in.
 • Neem bij het eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Neem eventuele verslagen of foto’s die u zelf heeft van voorgaande medische onderzoeken mee.
 • Denk alvast na over eventuele vragen die u wilt stellen.
 • Heeft u vragen of begrijpt u iets niet? Neem dan contact op.

Werkwijze

 • De afspraak wordt gepland, telefonisch of per email
 • De afspraak met datum en route wordt bevestigd
 • Eventueel wordt aanvullende informatie of rontgenfoto’s opgevraagd
 • Het onderzoek vindt plaats
 • Na 4-6 weken ontvangt u een concept rapport ter beoordeling
 • U controleert het rapport op eventuele onjuistheden en deblokkkert daarna het rapport
 • Het rapport wordt verzonden naar de opdrachtgever(s)
 • Er is gelegenheid tot het stellen van vragen door de medisch adviseur(s) van partijen
 • Na 6 weken wordt het rapport definitief gesteld