Informatie voor opdrachtgevers


Aanmelding Cliënten:

Expertises kunnen worden aangemeld via post of digitaal:

  1. E-mail: info@handcentrum.nl
  2. Post: Handcentrum, Postbus 615, 3720 AP Bilthoven
“Veilig mailen is wel zo makkelijk “

Digitaal ontvangen van rapportages voorkomt vertraging en vermindert onze footprint. Wij werken met :

Let u bij de aanmelding of alle onderstaande zaken voldoende duidelijk zijn aangeven en meegestuurd, dit bevordert een snelle afhandeling. 

Het dossier bevat:

Algemene patiëntgegevens, email-adres van client

Naam en adres of email van betrokken medisch adviseurs, contactpersonen

Opdrachtbrief met vraagstelling en wettelijk kader In de opdracht graag duidelijk aan te geven of de client inzage- en blokkeringsrecht heeft. Tevens dient u aan te geven of er, in geval van een taalbarrière, er een tolk ingezet moet worden. Als verwijzer bent u verantwoordelijk voor inzetten van de tolk.  

Kopie brieven medische correspondentie, eventuele gemaakte röntgen/ MRI op CD ROM, graag beelden meesturen niet-leden verslagen van radioloog. 

Een expertise neemt ongeveer een uur in beslag en bestaat uit een onderzoek bij de chirurg. Voorafgaand aan het onderzoek worden  de patiëntgegevens met patiënt zelf doorgenomen en is patiënt verplicht zichzelf  te legitimeren (paspoort/ rijbewijs).

Het onderzoek van de chirurg bestaat uit een anamnese en een lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek (röntgen, MRI). De functies van de hand en pols worden hierbij reproduceerbaar gemeten en vastgelegd. Hierbij wordt ook een zeer nauwkeurige berekening van het invaliditeitspercentage opgesteld met behulp van de AMA Guide 6e editie. Onze deskundige rapportages worden binnen een streeftijd van 8 weken verzorgd aan de opdrachtgever c.q. betrokkenen partijen:

Rapportage
– Conceptrapportage wordt opgesteld met beantwoording vragen

– Verwerking eventuele aanvullende onderzoeken  ( Lichtfoto’s, röntgenfoto’s, EMG)

– E-Link

– Berekening invaliditeit volgens AMA-guides 6e editie

4 tot 6 weken na de expertise
– Concept rapportage verstuurd  ter inzage naar patiënt (bij inzage- en blokkeringsrecht) Indien de patiënt geen gebruik maakt van zijn inzage- en blokkeringsrecht wordt het concept verstuurd  naar opdrachtgever, patiënt  en de betrokken partijen.

8 tot 9 weken
– Eventuele ingediende aanpassingen (feitelijke zaken) worden aangepast.

– Conceptrapportage (bij aanvraag) wordt verstuurd naar aangegeven betrokken partijen.

– Definitief rapport wordt verstuurd naar aangegeven  betrokken partijen.

De medisch specialist  is niet de behandelend arts. Op geen enkele wijze neemt de expert de rol van hulpverlener aan of suggereert hij die rol in de toekomst te gaan vervullen. Er is geen sprake van een andere vorm van belangenverstrengeling.